Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonhetedik hét – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
05

Jelenlét

Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

Szabadság

Irányíts mindig úgy, hogy teljesítsem szent akaratodat, tudva, hogy a Te erőd végig segíteni fog.

Tudatosítás

Drága Jézus, legyek mindig tudatában jelenlétednek, hatalmadnak és szeretetednek, életem minden napján.

Isten igéje

Lk 11,1-4
Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: »Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.« Erre azt válaszolta nekik: »Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vígy minket kísértésbe.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • „Uram, taníts minket imádkozni!” A tanítványoknak ez az egyszerű kérése vezetett oda, hogy Jézus nekünk ajándékozza a Miatyánkot. De nem elégedhetünk meg azzal, hogy elmondjuk az imádságot. A „jöjjön el a te országod” indítson arra, hogy jóságot árasszunk otthonainkba, munkahelyünkre. A „mindennapi kenyerünk”-be beletartozik az a szükségletünk is, hogy lelkünk maradjon állandóan Istenbe gyökerezve. „Bocsásd meg a vétkeinket” azt is jelenti, hogy minden nap vessünk számot vétkeinkkel, és bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak.
  • Mi is kérhetjük tehát Istent: Uram, taníts minket imádkozni. Ismételhetjük a szavakat, de csak a Szentlélek tud mélyebbre vezetni. Kérjük az Urat, hogy tudjunk csendben, Isten jelenlétében tartózkodni. Isten a csendben tanít. Szent Faustina felismerte ezt, miközben Krisztus minden szenvedő iránti Isteni Irgalmasságát szemlélte.

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."