Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Jelenlét

Uram, most, hogy eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

Szabadság

Isten kegyelméből szabadnak születtem. Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett. Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, szerető gondoskodásodba vetett bizalommal.

Tudatosítás

Mindnyájan zarándokok vagyunk, úton feléd, Urunk. Elmélkedjünk földi életedről, és segítségeddel lépjünk lábad nyomába.

Isten igéje

Mt 22,34-40
Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: »Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?« Ő azt felelte neki: »‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ (MTörv 6,5). Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’ (Lev 19,18). Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. Ez a legnagyobb parancs, mely kulcsfontosságú az Úr küldetésében is. Felebaráti szeretetünk Isten iránti szeretetünk kifejezése, mert azt a meghívást kaptuk, hogy Krisztust lássuk a másik emberben. Szeresd felebarátodat, mint magadat – ezen van mit gondolkodni! Önmagunk szeretetét sokféleképpen értelmezhetjük. Az önszeretet olyan gyakran félresiklik, önző, individualista stb. De ha úgy szeretjük felebarátunkat, ahogy Isten vágyik rá, és magunkat is úgy kell szeretnünk, mert Krisztus bennünk is jelen van, mi a helyzet az önmagunkról való gondoskodással, az önmagunk iránti együttérzéssel?
  • Érzed, hogy hozzád szól most ez az üzenet? Van valaki az életedben, akit nehezen tudsz szeretni? Hívd be az Urat ebbe a szituációba.

Imabeszélgetés

Tudva, hogy még Isten jelenlétében vagyok, elképzelem Jézust, ahogy itt áll vagy ül mellettem. Elmondok neki mindent, ami a szívemet nyomja, úgy beszélek hozzá, mint jó barátomhoz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."