Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmincnegyedik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Jelenlét

Minél inkább Istenre hagyatkozunk, annál inkább érezzük jelenlétét. Napról napra közelebb vonz szerető szívéhez.

Szabadság

Olyan könnyű beleesni a gazdagság csapdájába.  Add, Uram, hogy szabad legyek minden kapzsiságtól és önzéstől. Juttasd eszembe, hogy a legjobb dolgok az életben ingyenesek: a szeretet, a nevetés, a törődés, az osztozás.

Tudatosítás

Néha rám nehezednek a világ gondjai. Ilyenkor tudatosítsam magamban vigasztaló jelenlétedet és mérhetetlen szeretetedet irántam.

Isten igéje

Lk 21,20-28
Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett a pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva (MTörv 32,35). Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a pogányok, míg be nem telik a nemzetek ideje (Zak 12,3). Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, és annak várásától, ami a világmindenséggel történik, mert az egek erői megrendülnek. Akkor meglátják az Emberfiát, amint eljön felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel (Dán 7,13). Mikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus a tanítványaihoz beszél, felkészíti őket a katasztrófákra. Ha most prédikálna, az atombombáról, a nukleáris és környezeti katasztrófákról, terrorista támadásokról beszélne. „Ne rettegjetek – mondja nekünk. – Isten még mindig irányítja az emberiség történelmét, és jót fog kihozni belőle: a megváltásotokat.” Így imádkozom: „Jézusom, amikor a világ gonoszsága és szenvedése arra indít, hogy elveszítsem hitemet, add, hogy jussanak eszembe és bátorítsanak Aquinói Szent Tamás szavai. Ő azt írta, hogy Isten olyan jó és hatalmas, hogy nem engedné meg a rosszat egyik művében sem, ha nem tudna valami jót kihozni belőle”.
  • Bár nem tudjuk, mikor fog megtörténni, Jézus biztosít arról, hogy eljön „nagy hatalommal és dicsőséggel”. Ez nem félelemre, hanem örömre és büszkeségre ad majd alkalmat az igazak számára, mert végre eljött a gonosz hatalmától való megváltásunk. Benső békéért imádkozom, mely abból a bizonyosságból fakad, hogy Isten megváltó jelenléte most is ott van és működik a világban, az életemben, ahogy közeledik Jézus végső eljövetele. 

Imabeszélgetés

Drága Jézus, megnyitom előtted szívemet. Elmondok neked mindent, ami bánt. Tudom, hogy érdekel minden, ami velem történik. Taníts meg, hogyan éljek állandóan annak tudatában, hogy törődsz velem ma, törődni fogsz velem holnap, és életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."