Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 30. hét csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
29

Isten jelenléte

Isten velem van, sőt,
Isten bennem van, Ő éltet.
Elidőzöm egy ideig Isten éltető jelenlétében.
Átérzem testemben, lelkemben, szí­vemben
és egész életemben.

Szabadság

Uram, mikor megalkottál, azt akartad, hogy szabadságban éljek.
Szentlelked vezetésével szabadon akarlak követni.
Áraszd lelkembe a vágyat, hogy napról napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

Szerető figyelmesség

Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

Isten igéje

LK 13, 31-35

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.”
De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Olyan szabad Jézus a szenvedés, üldöztetés fenyegetésével szemben! Szabadságának forrása, hogy pontosan tudja, ki ő és mi a hivatása, és lelkesedik érte. A mi korunk is szenvedélyesen büszke a szabadságára, de nem mindig a szabadság az, ami nagy dolgok véghezvitelére késztet, gyakran inkább a félelem vezet, hogy elveszítjük, amink van. Ám ettől még sérülékenyebbé válunk, még inkább ki vagyunk téve a fenyegetéseknek.
  • Jézus kétségkívül különösen szerette Jeruzsálemet. Ez a város még ma is a világunkat fenyegető sok feszültség jelképe. Azért imádkozom ma, hogy Jeruzsálem a béke városa lehessen, mely elfogadja hivatását, hogy mint a kotló a csibéit, összegyűjtse a népeket a szárnya alá.

Párbeszéd

Milyen érzések törnek fel bennem, mialatt imádkozom, és Isten igéjén töprengek?
Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."