Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – kedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 10,21-24
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.« Majd külön a tanítványaihoz fordulva ezt mondta: »Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus örül, hogy együtt lehet a tanítványokkal, akik visszatértek küldetésükből. Örül annak, amit az Atya adott követőinek. Örömét leli bennünk, barátaiban, ahogy a szülő örül, látva gyermekei adottságait, tehetségét. Talán mi is örülhetnénk egymásnak! Imánkban kifejezhetjük hálánkat mások jóságáért, tehetségéért, hitéért, különösen azokéért, akik fontos szerepet játszanak életünkben.
  • Nézem Jézust, ahogy imádkozik. Milyen érzés látni őt, ahogy felujjong a Szentlélekben, és hálát ad Atyjának? Most, ahogy imádkozom, velem van a Három Isteni Személy, és a Szentlélek imádkozik bennem. Ennek a tudatosítása megváltoztathatja imámat. Én mit tanultam imádság közben? Mi az, ami el van rejtve a bölcsek és okosak elől, de én megkaptam az ima mélységeiben? Gondolkozzam el az ima csodájáról az életemben. Mi az, amit kaptam tőle?

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."