Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"Szűz Mária Isten Kegyelmeinek közvetítője"

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

Szeplőtelen Szűz, ég és föld Királynője, te, bűnösök menedéke, legszeretetreméltóbb Anyánk, Rád akarta bízni Isten irgalmasságának egész köz­ vetítését. Én, szegény bűnös, Eléd borulok, és alá­zatosan kérlek Téged, fogadj el engem, mint java­dat és tulajdonodat. Működj bennem és testem-lelkem minden képességében, egész életemben, ha­lálomban és örökkévalóságomban, amint Neked tetszik. Csinálj belőlem, amit Te akarsz, hogy betelje­sedjék az, ami írva van Felőled: „Széttiporja majd a kígyó fejét", és „általad meghiúsult a világ minden tévedése". Engedd, hogy alkalmazkodó eszköz legyek a Te tiszta és irgalmas kezedben. Sok lanyha és eltéve­lyedett lelket hadd tanítsak arra, hogy megismerje­nek és szeressenek Téged, hogy így Jézus szentsé­ges Országa a lehető legjobban terjedjen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."