Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja"Szűz Mária Isten Kegyelmeinek közvetítője"

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24

Szent Pál Galatákhoz irt levelében ezt ol­vassuk: „ha akár egy mennybéli angyal más evan­géliumot hirdetne, mint amit mi hirdetünk: átko­zott legyen!" Ugyanígy én is azt mondom nektek, ha közöttetek olyan valaki támadna, aki ellenezné a Szent Szűz különleges tiszteletét, és megpróbál­ná lazítani azt a szoros köteléket, mely bennünket a Szűzanyához fűz, aki ezen a téren mást tanítana, mint amit én tanítok, átkozott legyen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."