Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaA Szűzanya szívével szeretni Jézust

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

A világban az emberek általában igyekeznek kerülni a szegénységet. Mindenki arra törekszik, hogy minél gazdagabb legyen, minél többet birto­koljon. Ha valaki megszerezné a fél világot - az is kevés lenne neki, mert az egész világot akarná. Aki a javak gyűjtésével foglalatoskodik, elfeledkezik a valódi célról. Az Úr Jézus születése előtt az emberek a gaz­dagságra törekedtek. Ő viszont arra tanította őket, hogy nem a gazdagság, hanem a szegénység által juthatnak el az igazi nagyságra, ezáltal válnak ha­sonlókká Istenhez. Az Úr Jézus egy császár gyer­mekeként is eljöhetett volna közénk, születhetett volna fényes, arany palotában, de nem ezt tette. Ehelyett egy idegen uralom alatt álló országban, egy királyi származású, mégis szegény kézműves családban született a világra. Kétkezi munkából élt (...). Egész életében nem volt semmije (...). Mezítelenül halt meg, miután köntösét letépték róla, és sorsot vetettek rá. Még saját sírhelye sem volt. Az az út, amelyet 0 mutatott nekünk, egészen eltér azoktól, amelyeken az emberek járnak. Ez az út tévedhetetlen, hiszen az Istenember mutatta meg nekünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."