Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaA hősies, lovagi szeretet útján

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Az ember élete három részre osztható. Első a munkára való felkészülés ideje, második a munka maga, és a harmadik a szenvedés (...). Isten ezen a három szakaszon keresztül vonz egyre közelebb magához bennünket. Minél inkább átadja magát a lélek Istennek, annál gyorsabban készül fel erre a harmadik szakaszra, amikor a Szent Szűz iránti szeretetét a szenvedések által megszilárdíthatja. Mert semmi nem visz bennünket olyan közel a Szent Szűzhöz, és semmi nem szilárdítja meg annyira a szeretetünket, mint épp a szeretetből el­viselt szenvedések. A szenvedések útján győződhe­tünk meg igazán arról, vajon valóban egészen, fel­tételek nélkül átadtuk-e már Neki magunkat. Eb­ben a harmadik szakaszban kell eljutnunk a szere­tet legmagasabb fokára, a hősies lovagi szeretetre!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."