Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Segédanyaga Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy lélekben is készülhessünk Urunk feltámadásának ünnepére: https://katolikus.hu/

a)  Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba rádión, televízión vagy világhálón, melyet az alábbiakkal még közelibbé, elmélyültebbé tehetünk:

•       A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiára. Ha megoldható, készíthetünk egy házi oltárt is.

•       Távolítsunk el mindent, ami zavaró. Halkítsuk le vagy kapcsoljuk ki a környezetünkben lévő készülékeket. Ha okoskészüléken követjük a liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is némítsuk le.

•       Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig is tettük azt a szentmisén: amennyiben lehetséges, gesztusainkban és testtartásunkban is kövessük a szentmise rendjét (ülés, állás, térdelés).

•       Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi imákkal is megtehetjük ezt:

- Tökéletes bánathoz

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem
magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp ... -al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel
küzdesz) meg nem bántalak,
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot
a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
legyetek velem! Ámen.

 

- Lelki áldozáshoz
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ámen.

Az élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a Magyar Kurír honlapján (https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket) vagy a Keresztény közvetítések gyűjteményének Facebook-oldalán is (https://www.facebook.com/groups/845140862575770/).

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a Nagyhétre, amely a szertartások   otthonainkban   is   végezhető   részeit   mutatja   be.   Az   összeállítás segítséget nyújt a családok számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi linken: https://drive.google.eom/file/d/lLwUH fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view

b)    Olvassuk minden nap a Szentírást.

c)     A Nagyhét Zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az Imaórák Liturgiájának egy- vagy négykötetes kiadásával, illlerve online felületen (https://lh.kbs.sk/hu/default.htm) és a telefonos applikációval is fhrtps://play.google.com/store/apps/details? id=sk.breviar.android&hl=hu).

 

d)     Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az online elérhető és ingyenesen letölhető Adoremus liturgikus kiadvánnyal: https://ujember.hu/adoremus/.

e)     Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk kapcsolódni a liturgiákba.

f)      Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet néhány keresztút-gyűjtemény:

 

-  online Keresztút-gyűjtemény: http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf

A keresztfához megyek c. könyv, Agapé kiadó

-  Amelyik családban kisgyermek is van, ott javasoljuk kiemelni a keresztút
állomásai közül valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesése, Jézus találkozása
édesanyjával, Cirenei Simon segítsége, Jézus halála és feltámadása), amelyről
beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg le is rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük őket
közösen az otthon található alapanyagokból (pl. kőre festéssel, papírkartonból,
fadarabokból), és úgy beszélgessünk róluk, megfogalmazhatunk az állomásokhoz
egy-egy imát.

g)   Az alábbi honlapokon is hasznos segítséget találhatunk a nagyheti készülethez:
https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima 254.html
http://plebania.net/hirtanterem/?op=view&k id=2074
http://plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=lll

h) Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk feltámadásának ünnepére, melyekhez az alábbiakat különösen is ajánljuk:

•       Ájtatosság Jézus het szaváról (Eneklo Egyház, 1068. old. vagy Melleklet, 5. old.)

•       Jézus Vére-litánia (Hozsanna, 66. old. vagy Melléklet, 13. old.)

•       A világosság útja (Praeorator, 131. old. vagy Melléklet, 15. old.)

 

Kelt Budapesten, 2020. április 2-án

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."