Lisieux-i Kis Szent Teréz – Egy szent végső szavai Kilencnapi ájtatossága teljes Szentháromság tiszteletére

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
06

Ó, Kisded Jézusról nevezett Szent Teréz, ki rövid földi életedben az angyali tisztaságnak, erős szeretetnek és nagylelkű önátadásnak valóságos tükre voltál, és most erényeid jutalmát élvezed, vess kegyes tekintetet reám, ki most teljesen rád hagyatkozom. Tedd magadévá ügyemet, szólj érettem egy szót annál a szeplőtelen Szűznél, kinek kiválasztott virágszála voltál, az ég királynőjénél, ki életed hajnalán reád mosolygott. Esedezzél nála, ki oly nagy hatalommal rendelkezik Jézus szentséges Szíve fölött, hogy eszközölje ki nekem azt a kegyelmet, melyért ebben az órában annyira könyörgök, s csatolja e kegyelemhez szent áldását, mely megerősítsen ez életben, megvédjen a halál pillanatában, s átvezessen a boldog örökkévalóságba.

Salve Regina

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."