Lisieux-i Kis Szent Teréz – Egy szent végső szavai Imádság Kis Szent Terézhez,mint a karmelita rend újoncainak védőszentjéhez

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

(Őszentsége XI. Pius pápa nevezte ki azzá 1923. jún. 16-án)

 

Ó, kicsi Szent Testvérünk, ki az isteni kegyelemmel való hűséges közreműködésed által oly gyorsan érted el az életszentség ormát, eszközöld ki nekünk is azt a gyöngéd, erős és nagylelkű szeretetet, mely Téged arra késztetett, hogy örvendezve fuss az Isten szent parancsainak útján. Add, hogy a testvéri szeretet parancsát, melyet Te oly tökéletesen gyakoroltál, úgy megértsük és gyakoroljuk, mint Te, s hogy úgy szeressük egymást, amint Jézus szeretett bennünket. Taníts meg Jézust a szív egyszerűségében keresnünk, s méltass arra, hogy lelkünket az isteni igazságok tiszta sugaraival megvilágítsad, nehogy csalódások megtévesszenek. Különösen arra kérünk, Kis Szent Teréz, add átélnünk azt, hogy képtelenek vagyunk minden jóra, hacsak onnan felülről segítséget nem kapunk, és hogy ezt a segítséget kiérdemeljük, eszközöld ki nekünk az igazi alázatosságot, mely levonzza szívünkbe a jó Isten irgalmas szeretetét. Minden fönntartás nélkül Neked adjuk át magunkat, égi Mesternőnk, ó taníts minket arra, hogy ne egyedül önmagunkért törekedjünk életszentségre, hanem az anyaszentegyházért és a számtalan lélekért is, kiket szeretetünkkel és rejtett áldozatainkkal megmenteni óhajtunk. Amen.

 

300 napi búcsú, valahányszor a szerzetnek egy újonca ájtatosan és bűnbánó szívvel elmondja. Róma, 1923. dec. 2.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."