Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

A kalászról tett múltkori megjegyzésem óta nagyon rossz véleményem van magam felől. De milyen nagy az az új kegyelem, melyben ma reggel részesültem, mikor a pap áldoztatásom előtt elkezdte a Confiteor-t! Itt láttam az Úr Jézust készen arra, hogy magát nekem adja, és ez a bűnvallomás nagyon is szükséges megaláztatásnak tűnt fel előttem: Gyónom a mindenható Istennek, a Boldogságos Szűz Máriának ... minden szenteknek ... hogy fölötte vétkeztem. Ó, igen, mondtam magamban, jól teszik, hogy nevemben most bocsánatot kérnek a jó Istentől és minden szentektől. Nagy bűnösnek éreztem magamat, mint a vámos. A jó Isten oly irgalmasnak tűnt fel előttem! Oly meghatónak találtam, hogy az egész mennyei udvarhoz fordulunk, hogy közbenjárása által megnyerjem bűneim bocsánatát ... Ó, nehezemre esett könnyeimet visszafojtani! ... és mikor a szent Ostya ajkamon pihent, nagyon meg voltam hatva ... Milyen különös, hogy ezt éreztem a Confiteor-nál! Azt hiszem, jelenlegi lelki állapotomból következik ez, mert nagyon nyomorultnak érzem magamat! De bizalmam nem csökkent, ellenkezőleg. És a nyomorult kifejezés nem is felel meg, mert gazdag vagyok minden isteni kegyelemben, de épp ezért alázom meg magamat jobban ... Ha mindarra a kegyelemre gondolok, melyeket a jó Isten nekem adott, akkor erőt kell venni magamon, hogy a hála könnyeit ne ontsam folytonosan. Azt gondolom, hogy azok ma reggel a tökéletes bánat könnyei voltak. Ó, mennyire képtelenek vagyunk arra, hogy magunkban ilyen érzéseket keltsünk! A Szentlélek adja ezeket, Ő, aki ott fú, ahol akar.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."