Kühár Flóris Vallomások és gondolatokUrunk színeváltozása

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Esztergom külső képe évszázadokig alig változik. Az egyen várfalakból felszökő tornyok, magas nyergű dóm, zegzugos házak serege zsúfoltan. A dómot többször átépítik, mellette más templomok is épülnek, a körívek mellett csúcsívek nyílnak. Benső élete jobban átalakul. A királyi udvar elköltözik belőle Budára, Visegrádra. Esztergom, a királyság első fővárosa veszít jelentőségéből. A pannóniai királyságnak jó központ volt, a magyarság zöme az ország nyugati felére esett. Budáról az Alföld tá­rul az uralkodók szeme elé. Az érsek-prímás és környezete megőrzik a falak közt a középkori életformát és a vilá­gias szellemnek hódoló királyokat, II. Endrét, Kun Lászlót éppúgy kényszerítik vissza Krisztus igájába, mint a pá­pák a császárokat.

Az antik Rómának a középkort átalakító renaissance-a utat talál a prímás! székhelyre éppúgy, mint a pápák ott­honába. Vitéz János, Bakócz Tamás a humanista főpap­ok életét élik és Bakócz odavarázsolja a régi dóm mellé az új művészetnek legszebb gyöngyét, melynek az itáli­ai egykorú alkotásokban is ritkán lehet párját találni: a Bakócz-kápolnát. - Majd másfél évszázadig, a török ül Esztergom várában...

(Esztergom)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."