Kühár Flóris Vallomások és gondolatokSzent József

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Béke és boldogság honolt a názáreti házban, a mun­ka üteme az imádság hangjával váltakozott. József megtanította a munkára Jézust is, mikor már fölserdült. Jézust is csak úgy ismerték: az ács fia. Titkukba senki bele nem látott. József azonban érezte a szent, és nagy szolgá­lat méltóságát.
A halál úgy jött rá, mint falevélre a csendes ősz. Las­san sárgul, elveszti színét, aztán szél nélkül, vihar nélkül lehull a földre — Mária állt ágya mellett. Fejét Jézus tá­mogatta kezével Megelevenedett élete áldozataival, szen­vedésével és boldogságával. Mily jó volt hozzá a mennyei Atya, hogy rábízta egyszülött Fiát, és az ő édesanyját. És most itt vannak mellette. Ő megtette a magáét, kérhette az Urat: Most bocsásd el Uram, szolgádat.
Jézus szólt hozzá a mennyei Atya nevében és szavából a mennyei boldogság biztos reménye szólt: „Jó és hű szol­gám, nevelőatyám; hűséges voltál a kicsiny és nagy dol­gokban, menj be Atyám örömébe." Szent József lelke megtért ősei közé és megvitte az örömhírt, hogy a Messi­ás már a földön van és nemsokára megnyílik az Atya or­szága azok számára, akik az ószövetségben a Messiásra vá­rakoztak.

(Az Egyház szentjei)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."