Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Senki oly megfoghatóan ki nem fejezte az embe­ri lélek misztikus hajlamát, mint Szent Pál, midőn az athénieknek arról beszélt, hogy az ember keresi az Is­tent, hogy kitapogassa és megtalálja. Nem elég az em­bernek az, hogy eszével filozófiát alkot világról és Isten­ről, az nem hozza olyan közel Istent, hogy érinteni lehes­sen őt. Az ember többet kíván: tapintani, érinteni, ízlel­ni, látni, hallani és - bírni Istent. Igaz, hogy mikor érin­teni akarja, akárhányszor bálványt farag helyette, mert a bálványt megtapogathatja; igaz, hogy midőn ésszel akar­ja az istenközelséget megérteni, felfogni az Istent, kiben élünk, mozgunk és vagyunk: lelki szeme elveszti a távol­ság, a transzcendencia érzetét és azonosítja Istent a világ­gal és pantheizmusba162 téved; azonosítja Istent az ember­rel, az embert Istennel - és az emberből alkot bálványt.

A misztika elméletének is, gyakorlatának is megvannak a maga veszélyei; amikor a vallási hajlam legközelebb akar jutni céljához, akkor tévedhet el legtávolabbra tőle; isten­érintése báíványtapogatás, istenélvezése démoni megszál­lottság. Amikor a Végtelent akarja elméje csészéjébe merí­teni, elveszti az óceánt.

(AZ ELVESZETT PARADICSOMTÓL...)

162. Panteizmus - a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási felfogás.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."