Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

Krisztus egyénisége és tanítása összemérhetetlen, se bölcsek, se vallásalapítók nem érnek fel hozzája. A Krisztussal foglalkozó tudomány világossága összeolvad a hit fényével és így új ragyogásban tündöklik előttünk a názáreti Jézus. Mert a tudomány, ha mégoly mélyreható és alapos is, nem ád igazi és lelket sugárzó Krisztus-képet. A római Santa Constanza templomnak van egy érde­kes, szimbolikus képe a Kr.u. IV. századból. Egy serleget ábrázol tele borral, Lepke száll a serlegre és iszik belőle. Akkor értették ezt a jelképes beszédet. A kehelyben Krisz­tus vére, a lepke, az antik világ lélek-szimbóluma. A lélek iszik örök életet, boldogságot Krisztus véréből. Krisztust csak így látja meg igazán, aki megtelik az ő vérével, aki önmagán kialakítja Krisztus képmását.

Ma sincs más út az igazi, mély, gyökeres Krisztus-szem­lélethez, mint az „imitatio Christi" Krisztus elrejtőzik azok elől, akik nem élnek az ő lelkéből. Korunk szellemi világába is belerajzolódnak azok a vonások, melyek a „teg­nap" Krisztus-szemléletét alakították; kimeríthetetlen lel­két szívják magukba, akik őt Szent Szíve kultuszában kö­zelítik meg.

(Krisztus képe tegnap és ma)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."