Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

A hogy a Névtelen a magyar földet nézi, úgy nem nézheti más, csak az, aki honfoglaló tekintettel a hazát látja benne. Ő még nem dúdolt magában Pósa-verseket a hazáról, tán nem is öntudatosította magában azt a gondolatot, hogy a haza és a szülői hajlék, ház össze­függenek, hogy a hon (Heimai) az otthonból van elvon­va. Annál csodálatosabb, hogy a magyar földet honfogla­ló szemmel tudja nézni. A foglalást nála mindig a szemlé­let előzi meg és egészen jellemző rája, ahogy a Kárpátok­ból leereszkedő vezéreknek, Ondnak, Ketelnek, Tárcáinak (Turzol) hegytetőről mutatja meg az Alföldet. „Akkor ez a három úr a földet, amíg a szem ellát, mindenünnen kö­rültekintette és módfelett megszerette; és azon a helyen pogány szokás szerint lóáldozattal nagy áldomást csap­tak."
Anonymus ezzel a látással foglaltatja el a hazát, ezért a mód felett való öröm és az elmaradhatatlan áldomás. — Lehet, hogy Mózesnek a Nebo hegyéről való széttekintése. az ígéret földjére — járt elméjében, mikor erről a szimboli­kus, honfoglaló tekintetről beszélt. Van érzéke nemcsak a nagy perspektívák iránt, hanem a lélek mélységei iránt is.

(Pannónia szépsége)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."