Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Ez a tiszamelléki homok most nemcsak egy része a magyar földnek, hanem - ez a magyar talaj, ez a magyarság kultúrteremtő talaja. És a mai szüret, a magyar termés, a magyar tehetség, a magyar vér és erő, megszo­kott szüretje... A magyar tudomány, irodalom vagy ész­revétlen maradt mindig keskenyedő határaink közt, vagy ha külföldig jutott, ép azt felejtették el róla, hogy magyar ész termelte ki.

És a magyar kedély, a magyar dal, a magyar művészet? Kevés nép van Európában, mely Pázmányhoz, Vörösmar­tyhoz, Petőfihez, Aranyhoz, Madáchhoz, Prohászkához fogható zseniket termelt volna ki magából. Mégis, ha kül­földre mész, és megkérdezel ott középiskolát, főiskolát végzett embereket, és mit ismernek a magyar írók, költők közül? - elborzadsz a válaszokon.

Mi még azokat is olvassuk a külföldiek közül, akiknek otthon aüg van annyi becsületük, mint Sámi Lászlónak129 e szűk hazában, de ők - a mienket nem ismerik. De minek is folytassam. Ma talán egy-két szabadalom a külföld előtt is becsületet, pénzt szerez a magyar felta­lálónak, de a magyar termés bőségének általában - se pi­aca, se ára.

(Szüret a Tisza mellett)

129. Sámi László (Zilah, 1817 - Kolozsvár, 1881) Az 1840-es években politikai szerepet vállalt, az 1844-íki pozsonyi országgyűlésen absentium delegátus és magántitkára volt gróf Teleki Lászlónak és Kossuth Lajosnak, aki mellett a szabadságharcban is élénk részt vett. 1846-ban báró Wesselényi Miklós meghívására a történelem tanára lett Zilahon. A szabadságharc alatt Kossuth Lajos meghitt embere volt, aki nem egy kényes természetű munkával bízta meg. Európai műveltségű, nemesen érző, igazi bölcs, hazafi volt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."