Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Átalakítja a büntetőjognak a magánbosszún és vér­bosszún alapuló egész rendszerét (szemet szemért, fogat fogért), melyet Mózes csak enyhített, a megbocsátás szellemével, beleadva a jogba: a szeretetet, a bűnös megja­vítására való törekvést. Mivel minden kultúra lélekkifejezés: Jézus magát a lelket akarja átalakítani a hegyi beszéd­ben. Az embert embertől, népet néptől elválasztó önzés és gyűlölet helyett meghirdeti a tevékeny felebaráti szerete­tet, belefoglalva az ellenség szeretetét. Kitágítja a szívet az Atya tökéletességének dimenzióira, hogy mindenki bele­férjen. Mert hisz az Atya fölkelti napját a jókra és a gono­szokra, esőt ád az igazaknak és hamisaknak.

A hegyi beszéd antithesiseiből132 kicsendülő eredetiség nemcsak a farizeusoknak, szadduceusoknak133 mondott újat, merészet, hanem minden idők emberének. Ez az er­kölcs, ez a jog, ez a nem földi, hanem mennyei kincseket alkotó és gyűjtő kultúra, melynek eszménye nem a szép test, nem is pusztán a szép és jó ember (kalokagathia134), hanem a mennyei Atya tökéletességét saját magán kimin­tázó szent ember: olyan új mindig és mindenütt, mint a mezei liliomok minden tavasszal.

(Egyetemes vallástörténet)

Aradi vértanúk emléknapja

132. Antithesis - antitézis - ellentét; Egymással szemben álló dolgok összehasonlítása.

133. Farizeus, szadducceus - A szadduceusok egy - elsősorban politikai - párt volt a zsidóságon belül a Kr.e. II. századtól a Második Templom pusztulásáig. A másik két pártot ebben az időben a farizeusok és az esszénusok alkották. A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó párt volt, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották. Jézus idejében a farizeusok hatása lehetett erősebb a nép körében, de a főpapok a szadduceusok közül kerültek ki. Jeruzsálemnek, mint a szadduceus papság központjának pusztulása (Kr.u.70) után a zsidóságon belüli vezető szerep a farizeusok kezébe került, a szadduceusok pártját többé nem is említik.

134. kalokagáthia - antik nevelési elv, mely Összekapcsolta az erkölcsösséget (jó) a szép testi megjelenéssel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."