Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Krisztus evangéliuma az a mag, mely a zsidó és hel­lenisztikus világ termőtalajába jutván, megújítot­ta a föld színét, új alapot vetett a világ szellemi életének minden vonalán. Adott új vallást, mely bár a zsidóság val­lásával összefüggésben áll, hiszen a keresztény kinyilatkoz­tatás ráépít az ószövetségire és annak szentkönyveit meg­tartja, mégis attól mindjárt, a Krisztus halálát követő első években elkülönül, szertartási törvényeivel szembehelyez­kedik, nemzeti korlátait ledönti, etikáját kibővíti, tökéle­tesíti és általánossá teszi.

Hittartalmához pedig hozzákapcsolja Krisztust, az ö megváltását a kereszthalál által, a Szentháromság titkát és a kegyelmi életet Krisztusban és a Szentlélekben; az Isten országát a világban. Az evangéliumi kovász átalakítja a vi­lágképet; az egyistenhit, a világteremtés, a Gondviselés, a halhatatlanság, a szabad akarat, a másvilági élet hirdetésé­vei. Erkölcsi tartalmával megadja az egyéni lélek értékét, biztosítja benső életének fejlődését, ezáltal előkészíti az új társadalmi rendet és erőközpontjává válik az emberi mű­velődés új irányának. A keresztény kinyilatkoztatás tartal­ma maga Krisztus.

(A KERESZTÉNY BÖLCSELET TÖRTÉNETE)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."