Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A liturgia voltaképp Krisztus misztikus testének élet­funkciója. Az Egyházban benne élő, vele maradó Krisztus vezeti a liturgiát, melynek centruma az ő kereszt­áldozatának objektív megújítása és kisugárzása.

Az imádság, mint Krisztus misztikus testének életjelen­sége, szükségképi kapcsolatot teremt az egyes hívó és az Egyház, a hívó és Krisztus között. Mivel pedig ezek a kap­csolatok az objektív kegyelmi rend hálózatában gyökerez­nek, a hívő imádsága, mégha egyedül végzi is, valamiképp a misztikus test, tehát közösség megnyilvánulása marad. Annál is inkább, mert az Eucharisztia áldozata minden nap és mindenütt összefoglalja az Egyházat, és imádságát az áldozat oltárártól küldi „per Christum", Krisztus köz­vetítésével az Atyához.

Az imádság értékelésének csökkenéséhez hozzájárul a humanizmus lényegében egocentrikus iránya, mellyel párhuzamos az evilági értékek előtérbe állítása. Mit várhat az ember evilági értékeinek biztosításában az imádságtól: ez a szempont, mely szerint a.humanizmus értékelése tör­ténik. Nyilvánvaló, hogy az imádság, mint istenszolgálat, nem maradhat élethivatás, legfeljebb: eszköz.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."