Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09

A Szentlélek másik adománya a bölcsesség (sapientia). Ez Aquinói Szent Tamás szerint arra szolgál, hogy az isteni dolgokról helyes ítéletet tudjunk alkotni, hogy az eretnek tant az igazságtól meg tudjuk különböztetni. A bölcsesség adománya a hitnek és a szeretetnek kiteljese­dése a lélekben. Aki az Úrhoz ragaszkodik, egy lélek lesz vele. Aki szeret, az érti meg legjobban, akit szeret, mert az ő szívével tud érezni. A bölcsesség adomány elménket és szívünket az Istenbe meríti, az ő mélységeit tárja fel számunkra, úgy hogy benne és általa szemlélhessük az ő titkait a szeretet beleérzéséveí, beleolvadásával. A tanács lelkére is gyakran van szükségünk; sokszor állunk nehéz döntések előtt van A tudomány ajándékával a teremtett dolgokban tud az ember helyes ítéletet alkotni, hogy be­lőlük eljusson az Alkotónak ismeretére, hogy céljaira fel­használhassa őket. Az Isten az embert ebbe a világba állít­ja bele. A természetes ész sokszor a sötétben hagyja, a hit világossága sem mutat mindig biztos irányt. Politika, gaz­dasági viszonyok, találmányok - közt kell az Isten szolgá­jának eligazodni, az örök élet útját megtalálni. A denevér a sötétben sem ütődik neki a falnak.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."