Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

Az Erősség Lelke - erőt ad nekünk, mely mint bá­torság jelentkezik a test, világ és a gonosz lélek el­len való harcban. A küzdelemhez nemcsak fegyverek kel­lenek (ezeket adják a megszentelő kegyelem és az eré­nyek), hanem kell a lélek kitartása, bizalma, veretlen ne­kilendülése. Bátotság a hit megvallásában, az üldözés el­viselésében.

A Szentlélek az áhítat, ájtatosság, jámborság adomá­nyával szárnyat ad imádságunknak, oda állít az Isten szí­ne elé, az ő közelségébe, megédesíti a tabernákuium előtt való ott tartózkodásunkat, megétezteti velünk, mily édes az Úr! Az Isten tisztelete, imádása ezen adomány által lesz életünk legkedvesebb, legboldogítóbb feladata.

De mivel minden bölcsesség kezdete az Út félelme, a Szentlélek a félelem adományával megtartja bennünk a jámbor élethez mindig szükséges bölcsességet. Hogy ben­ne mindig Atyánkat tiszteljük és féljük, hogy vakmerően ne bizakodjunk, hogy az Úr fölsége és szentsége mindig térdre kényszerítsem.. Félnünk kell a magunk gyarlósá­gától, félnünk attól is, hogy a bocsánatos bűnnel a Lélek áradatát meg ne akasszuk.

(AZ ÖRÖKLÉT FORRÁSAI)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."