Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Mivel minden emberi cselekvés kiindulópontja az értelem és az akarat, az Isten a megszentelő ke­gyelemmel ékesített lélek értelmét és akaratát a ténylegesítő és segítő kegyelemmel hozza mintegy mozgásba, meg­világosítván az értelmet és megindítván az akaratot a ke­gyelem természetfölötti erejével.
A házasság szentségi kegyelme nem pusztán ornátusa, dísze a léleknek, hanem életfakasztó, tevékeny erő. Nem­csak megszentel, azaz lefoglal az Isten szolgálatára, hanem erőt is ád a házassági hivatás Istennek tetsző gyakorlásá­ra. Hogy milyen irányúak ezek a segítő kegyelmek, me­lyek a házastársak lelkét az üdv tényeire indítják, ezt Szent Pál kifejezi akkor, amikor a házasságot Krisztus és az Egy­ház egyesüléséhez hasonlítja. Azt mondja ugyanis, hogy Krisztus táplálja és ápolja az Ő Egyházát: Nutrit et fovet eam. (20) Táplálja és ápolja tehát az egyháznak azon tagjait, akik a házasság szentségével az Ő „nagy misztériumát" fe­jezik ki.
A segítő kegyelemnek első és fő célját abban látjuk, hogy magát a házasságot, a házasságkötésből, mint szent­ségből származó köteléket (vinculum) fenntartsa, erősítse.

(A HÁZASSÁG SZENTSÉGI KEGYELME)

20. Nutrit et fovet eam - nemo enim umquam carnem suam odio habuk sed nutrit et fovet eam sicut et Christus ecclesia - Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat. (Ef 5,29)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."