Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

A szentáldozás latin neve: egység, közösség, communio. Mert a szentáldozás a legszorosabb egységet teremti meg: egyesít minket Krisztussal, az Ő éle­tével. Krisztus miatt, Krisztus által élünk és vele egyesü­lünk. Az Ő élete pedig az, hogy az Atyától és az Atyáért él. Mi belőle és vele élünk - az Atyáért.
Az Oltáriszentség nemcsak Krisztussal való egységün­ket jelenti és valósítja meg, hanem Krisztus titokzatos tes­tének tagjaival való közösségünket is. Az Egyháznak az egység alapvető ismertető jegye. Ez az egység pedig az Eucharisztiából ered. Az egész Egyháznak ugyanaz az áldo­zata, ugyanaz benne a szentségi Krisztus, aki a szentáldo­zással a híveket összeforrasztja: egy testté. Ennek a testnek az összetartója, éltetője, egységadója: a szentségi Jézus, aki a kenyér és bor színe alatt él és uralkodik mindörökké.
Az igazi egységet az egész világban: az Oltáriszentség jelenti. Ez nem puszta jel, mert benne ott él és működik a világegyetem összetartója, a szívek központja, a lelkek útja, napja: Krisztus. És itt imádkozik most is: ut unum sint: hogy egyek legyenek - az Ő összes hívei, az egész em­beriség.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."