Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

A másvilági út előtt így könyörög az Egyház és ajánl­ja magunkat az isten irgalmába: „Kedves testvér, a mindenható Istennek ajánllak oltalmába, aki téged te­remtett; hogy midőn az emberi természet adóját halálod­dal leróttad, visszatérhess Teremtődhöz, aki a föld sarából alkotott. A testből kiszálló lelked találkozzék az angya­lok seregével; legyen boldog nyugvóhelyed a pátriárkák ölében... Jézus Krisztus ünnepélyes szelíd arca ragyogjon rád. Adjon neked Örök helyet maga mellett." Az Űr Jézus­nak szelíd és ünnepi arca jelenik meg előttünk a meny-nyei boldogságban. Az az arc, melyet letakarva annyiszor szemléltük itt a földön az Oltáriszentség színei alatt. Ott, revelata facie, leplezetlenül, el nem takarva vár bennünket, hogy színről-színre láthassuk és látásának örök boldogsá­gában megpihenjünk.
Szent Pál mondja: Vágyódom feloszlani és Krisztus­sal együtt lenni. Ha csak a feloszlást tekintenők, nem vá­gyódhatnánk a halál után; de ha eredményére nézünk, hogy halott testünk is feltámad dicsőségben az utolsó na­pon, akkor: cupio, kívánom a halált. Hisz általa érem el életem célját, odaborulhatok Mesterem Szívére, aki ma­gát adta értem.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."