Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28

Nem szabad sohse elbizakodni; akkor sem, ha sike­rült a kísértéseket legyőzni, akkor sem, ha a ke­gyelem erejével előhaladást tettünk a lelkiéletben. Isten a kevélyeknek ellenáll. Sokszor megszégyeníti őket, esetleg ép azzal, hogy engedi őket - bűnbe esni. Nem építhetünk Önmagunkra, hanem az Isten irgalmára. Elkövetett bűne­ink tudata, még ha a jó Isten meg is bocsátotta már őket, szolgáljon arra, hogy a bűnbánat szellemét és az igazi alá­zatosságot táplálja bennünk.
A bűnbánat szentségének kegyelmi hatásairól azért kell elmélkednünk, hogy ennek a szentségnek lelkiéletünk fölépítésében való fontosságát jobban megértsük. Vizsgáljuk meg lelkünket gyakran abból a szempont­ból, mennyi kegyelmet pazarolt ránk az Isten, hányszor emelt magához, és hányszor estünk vissza! Egész életünk úgy tűnik majd fel, mint egy gazdagon bevetett, Istentől bőven Öntözött kert, mely mégis tele van gyommal, gaz­zal.. . Az Isten vetése alig bír kikelni, a sok gaz elveszi a jó magnak is az életerejét, gátolja fejlődésében. Ez a megfon­tolás is arra segít, hogy alázatosak legyünk — és bűneinket mindvégig irtogassuk.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."