Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

A keresztség is, a bűnbánat is — rokon szentségek. Mind a kettőt az isteni jóság az Ördögnek, a bűn­nek hatalma ellen alapította. A keresztségét főleg az első hajótörés, az eredeti bűn ellen, a bűnbocsánatot a máso­dik hajótörés, a cselekedeti bűnök ellen. Szent Jeromos azt mondja, hogy „a bűnbánat utánozza a keresztségét.".,. miként a keresztség lemossa a bűnt, éppúgy mosogatja a bűnbánat könnye a lélek sebeit, melyeket a bűn ejtett raj­ta, A bűnbánó nemcsak a saját könnyeiben bizakodhatik. Krisztus vére mossa tisztára az embert a keresztségben is, a bünbánatban is. Ennek a megváltó vérnek az ereje — adja az újjászületést a keresztvízben; ez támasztja fel a halott lelket a bűnbánat szentségében... A halálos bűn megöli a lelket, elrejti a sírba, mint ahogy Lázár volt a föld mélyén halála után. Akkor az Isten a bűnbánat kegyelmével élet­re támasztja a halott lelket. Az élet, az új, természetfölöt­ti élet mutatkozik a bűnös bánatában és gyónásában: az Egyház pedig az ő szolgái által feloldja a bűn kötelékeit. A bűnbánat szentsége mossa megint fehérre a keresztség fe­hér menyegzős ruháját, ez fürdeti meg a Bárány vérében megtisztult stólát - a bánat könnyeivel.


(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."