Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

A hegykörnyéki nép a szó szoros értelmében szolgá­jává válik a Somlyónak. Tavasztól őszig aííg múlik el hét, hogy ne volna valami dolog a szőlőben. Az ősz a ta­vaszt, a szüret a szőíőmetszést idézi emlékezetbe, a Som­lyó nem is idézi, hanem elénk állítja a magyar századokat. Szőlő és ember mintha ugyanannak az élethullámnak vol­nának párhuzamos szakaszai. Elnézem az öreg, göcsörtös törzsű, szélesen hasasodó tőkéket. Mintha éreznék, hogy a gazda szüret táján azt nézi rajtuk, érdemes-e őket még megtartani, vagy a tavaszra - tűzre kerülnek és helyükbe friss venyigét ültetnek. Mintha életerejük utolsó feszülé­sével aggatták volna körül derekukat szép nagy fürtökkel és termésükkel kérnének kegyelmet. Öreg parasztasszony­ok jutnak eszembe, akik a fiatal környezetben, a gyerme­kek, unokák, a menyek és a vők közt azért fáradnak lan­kadatlanul, hogy ne nézzék őket a ház terhének. Egy em­beröltő, 30-40 év a szőlőtőke életkora. Együtt él a sző­lő a nemzedékkel, az öreg hegy pedig a magyar történe­lemmel. Palástját fordítja, cseréli néha, de maga változat­lanul áll, mint az idők sodrában mozdulatlanul álló örök­kévalóság.


(A TÁJ, NÉP ÉS KULTÚRA)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."