Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

Hogyan hallgassuk a szentmisét? Úgy, hogy elménk és a szentmise szövege és cselekménye összhang­ban álljon. Lélekben mindig arra gondoljunk, azt tegyük magunkban, ami a szentmisében történik
A Confiteornál (54) fölkeltjük a bűnbánatot, a Kyrienél kérjük az Isten irgalmát, a Glóriában magasztaljuk Őt. A szentleckével, evangéliummal gyarapítjuk hitünket. A Credoval megvalljuk azt. Amikor pedig az Offertotium, a fölajánlás megkezdődik, mi is felajánljuk magát a szent­miseáldozatot is a mennyei Atyának. Amikot Urunk, az ő szentséges áldozatát a keresztfán bemutatta, a megtért la­tor azt kérte tőle: Emlékezzél meg Uram, rólam, ha orszá­godba jössz.
Az Anyaszentegyház hasonlóan cselekszik a szentmisé­ben: egyrészt végrehajtva Krisztus rendelését, emlékezik az ő halálára. Másrészt kéri öt - a konszekráció előtt és után, hogy emlékezzék meg róla, az ő mennyei királyságában. A miséző pap a szentmisén a jelenlévőkkel együtt - rá­gondol saját bűnös voltára: Nobis quoque peccatoribus (55) - egész úgy, mint a jobb lator és kéri az Urat adjon neki és a híveknek részt égi országában.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

54.   Confiteor - gyónom. A Szentmise általános bűnvallási része.

55.    Nobis quoque peccatoribus - Már az apostolok idejében szokás volt, hogy a szentmisékben a holtak­ról is megemlékeztek. E megemlékezés után a pap bűnbánata jeléül a mellére verve kezdi a következő imát: Nobis quoque peccatoribus famulis tuis: Ne­künk is, bűnös szolgáidnak...

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."