Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

A természet és a lélek énekeit - a szeretet ihleti. Az apostolnak az az ének, melyet a szüzek énekeltek a Bárány trónusa előtt — új ének volt! Pedig ő is hallott elég éneket a földön, hisz az Ő népe is szeretett dalolni. Ismer­te azokat a nászénekeket, melyek a menyegzőkön felhang­zottak. Ismerte az Énekek Énekét, mely a földi nász képe­ivel dalol a Szentírásban égi szerelemről. Sokszor hallot­ta a zsoltárokat a jeruzsálemi templom karainak előadá­sában. Mégsem ismert egyik énekben sem arra, melyet az égben a szüzek énekeltek. Canticum novum, új, sose hal­lott ének volt előtte.
Ez az új ének azok lelkében csendül fel, akik a földön szívüket egészen Krisztusnak adják, senkit melléje, vagy eléje nem helyeznek, szeretetüket iránta - mással meg nem osztják, testüket szeplőtelenül, szűzen megőrzik. A szűzi tisztaság virága az Üdvöztő édesanyjában bontako­zott ki először, szépsége, pompája az Istent teremtette a földnek. Ez volt az új világ nyitánya, a praeludium (63) - a Canticum nóvumhoz. A „nagy titokról," Krisztus szerel­méről énekelnek. Égi szeretet éneke ez: az örök szeretet nászéneke.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

63. Praeludium - A prelúdium, prelűd vagy előjáték egy olyan rövid, hangszerre írt karakterdarab, ami álta­lában valami nagyobb lélegzetvételű mű felvezetésé­ül szolgálhat. Ezta műfaj tulajdonképpen a játékosok bemelegítéséből alakult ki, hiszen a hallgatók számá­ra természetes volt, hogy egy nagyobb mű előtt még a virtuóz játékosnak is szüksége van néhány ütemnyi bemelegítésre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."