Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Ahogy az első embert alkotta, és örült neki (az Is­ten), ugyanúgy teremti újjá az Alkotó boldogságá­val a keresztségben a második Ádámot.
Sőt: az újjáteremtésben nagyobb az Alkotó boldogsá­ga, mert amikor átformálja azt az esett embert, szem előtt saját egyszülött, szerelmes Fiát látja, mint az újjáterem­tés mintáját. Hisz most az ő képére és hasonlatosságára teremti az új embert, Krisztus képre, akiben neki örök­re kedve telik. A régi emberen elromlottak az Isten képé­nek vonásai. A Teremtő új embert teremtett, Krisztust, az Isten-embert, aki az Atyának tökéletes képe, vele teljesen egylényegű. Benne az Isten képe sohse romolhatik meg. Ezért ő a kezdet, ő a minta, akiben és aki szerint mindent megújít.
„Ugyanazon képmássá fogunk átváltozni dicsőségről dicsőségre az Űr lelke által." A keresztségben-Krisztusnak egyelőre láthatatlan arcmását, arányait vesszük a kereszt­ség által adott szentségi jegyben, mely az ő képét bélyegzi reánk és a megszentelő kegyelemben, mely az ő életét köz­li velünk az ő Lelke által.
Szent Pál szerint: „Mindnyájan, akik megkeresztelked­tetek, Krisztust öltöttétek magatokra."

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."