Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Az Úr a szentmisében azt kívánja tőlem: ne legyen más érzésem, mint neki. Nekem is - meg kell cse­lekednem az Atya akaratát, nekem is - mindvégig, mind halálig szeretnem kell, akiket Ő szeretett.

Amikor a szentmisén a szentostyát felmutatják, mint Krisztus testét, arra kell gondolnom, hogy Krisztusnak magam is, de minden megkeresztelt hívő is valamiképp tagja. A kenyér színe, a bor cseppjei, Krisztust tartalmaz­zák, de az egész Egyházat, Krisztus titokzatos testét is jel­képezik.

Amikor az Egyház bemutatja a krisztusi áldozatot, ak­kor nekem egyesülnöm kell ezzel az áldozattal. Minden törekvésem legyen Krisztusé, hogy megcselekedjem az Atya akaratát. Krisztus szeretetévei kell mindennap átad­nom magam az Isten dicséretének, a testvérek szolgálatá­nak, a szegények, betegek istápolásának, a hívek megszentelésének. Nekem sem szabad visszariadnom az áldoza­toktól. Minden nap meghozza minden életpályán a maga keresztjét.

Az élet folytonos küzdelmek elé állít és ha kívül nem fenyeget a harc, akkor belül támadnak a szorongattatások.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."