Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02

Mily csodálatos ez az isteni tett, dráma, ez az isteni színjáték, melyben Krisztus megváltó tette újul meg, lesz láthatóvá a Krisztustól rendelt színek alatt, mi­dőn Krisztus helyettese a pap: ugyanazt teszi, mint Krisz­tus az utolsó vacsorán. Valóban nagy misztérium, isteni misztérium ez! A misztérium jelei, szavai, cselekményei -rejtett, titkos valóságot tartalmaznak. Figyelj csak a szent­misére. Két egybevágó eseménysort látsz. Azaz, az egyi­ket látod, a másikat: hiszed. Krisztuspapja kezébe veszi a kenyeret, megáldja, szent szavakat mond. Ez az értékelhe­tő eseménysor. Krisztus ott az oltáron, láthatatlanul, mint főpap a mennyei Atya színe elé állítja saját megsebzett tes­tét, szívének vérét és Egyházával egyesülten magasztalja, engeszteli, kérleli az Atyát. És mindezt azért teszi az Egyház az Úr parancsából, hogy mi Krisztusra, az ő megváltó életére, kínszenvedé­sére, halálára, föltámadására, mennybemenetelére emlé­kezzünk.

Az Egyház emlékezik is, amikor ezt az emlékáldozatot bemutatja, lélekben a megváltó Krisztussal egyesül emlé­kezésévei. A szentmise a krisztusi valóságot, az ő testének és vérének áldozatát tartalmazó emlék!

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."