Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
11

A zarándokember a legősibb típusa a müélvezőnek; benne az esztétikai érzés még a szépre, fenséges­re irányuló alapérzések eredeti egységében van meg, az áhítat, a csodálat, a szenthely varázskörébe lépés rejtel­me együtt rezeg benne a szemnek szépre tapadásával, a lé­lek másvilágot áhító révülésével. Azért is megy az ember többször ezekre a helyekre... A zarándok lélek önmagá­ban nem kritikus természetű; áhítatba akar merülni, meg­pihenni a szépség és szentség összhangjában.

A dunántúli végek műemlékei előtt sok ember állt már elgyönyörködve, a magyar múlt szépségét idéző emléke­zéssel. Középkorunk műveltségi szintjének örök tanúi ezek az emlékek: Jak, a maga csodálatos mívű apátsági templomával és kecses temetői kápolnájával, Dömölk év­ről-évre pusztuló romjával, Velemér, Tótlak, Mártonhely, Bántornya, Muraszombat, Domonkosfa, Csendlak a ma­gyar falusi templomépítés és festés páratlan alkotásaival. Az ember azért megy ezekre a helyekre, hogy lelkében zarándok-zsoltárok áhítatát ébressze, hogy elmerengjen az Árpádok és az Anjouk korának dicsőségén.

(A Dunántúli végek műemlékei)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."