Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12

Az erdélyi katolicizmus emelt fővel gondol vissza arra, hogy bár üldözött volt múltjának régmúlt századaiban, bár pásztor nélkül maradt attól kezdve, hogy a tordai gyűlésen a vallásszabadságot kimondták, még­is megőrizve hitét, megőrizte a székely nép ősi népéletét minden eredeti színpompájával, lelki értékével. A statisz­tikai adatok arra is feljogosítják az egész magyar katoliciz­must, hogy kevésbé érezze magát bűnösnek a legvégzete­sebb nemzetpusztító bűnben, az egykében, a nemzetsza­porodás meggátlásában.

Nem akarjuk mások lelkiismeretét vizsgálni, de rá kell mutatni megint arra a tényre, melyet régi nagy nemzet­politikusaink, Wesselényi, Széchenyi, Kossuth egyformán észrevettek, melynek jajkiáltása az „Elnémult harangok" utolsó szavaként sajgott végig a századforduló irodalmán: hogy a magyarság nemcsak egykével, hanem elrománoso-dásával is mennyit vesztett! Aki gyógyítani akar, annak di­agnózist kell adnia. Meg kell keresni az okát annak, hogy a magyarság egy részében miért gyengül el a népi öntudat, a néphez való tartozás elemi ereje! Ne legyenek elsodort, elszakadt lelkek és bölcsőtlen családok.

(Átmentünk a Királyhágón)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."