Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
13

A szentek kontemplációja125 az isteni jóság kiáradá-sát tapasztalja meg az egész teremtésben, főként önmagukban. A teremtés a szentek szemében nemcsak al­kotás, hanem a jóság kisugárzása; benne a szentek nem­csak fölismerik, hanem megtapasztalják az Isten jóságát. Assisi Szent Ferenc együttérzése a természettel, a Lisieuxi Szent Teréz bájos meglátásai, melyekkel a természet egyes mozzanataiban Jézus kedveskedéseit látja vele szemben, mutatják, milyen a szentek természetszeretete.

Ugyanígy irányul az isteni jóság megtapasztalása a szen­tekben önmagukra, testi adományaikra. A szentek érzik, mit Szent Pál mond: az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és kegyelemnek, adománynak éreznek minden ter­mészetes értéket; midőn pedig kontemplációjuk az élet krisztusi fölfogásáig emelkedik, akkor kegyelemnek érzik a szenvedést, a bajt, és vágyódnak a halál után: dissolvi et esse cum Christo!126 Nekik az élet küzdelme baja is - az is­teni jóság kisugárzása... így alakul ki a szentek életében a paradoxnak látszó érzelem: a szenvedés szeretete. A szen­tek befelé néző szeme, belülről élő lelke a tudatélet mély­ségeibe hatol és ott tapasztalja meg Isten jóságát.

(A SZENTEK LÉLEKTANA)

125. Kontempláció - szemlélődés: az igazság megragadásának csendes, többnyire szótlan, racionális megfontolások nélküli állapota.

126. Vágyódom elköltözni és a Krisztussal lenni! (Fil 1,23)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."