Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16

Lélektanilag véve a honszeretet független még a po­litikai államalakulattól; a megszállott területen élő magyarban ez az érzés ép úgy él, mint a csonka ország magyarjánál, akiben ezen érzésvilág kibővül hazaszeretet­té, mely a honszeretet és az állampolgári érzések összefo­nódása.

Tán fölöslegesnek látszanék a honszeretetnek a haza­szeretettől való megkülönböztetése, de sajnos, maga a történelem kényszere vágja szét akárhányszor mind a ket­tőt. Babylon vize partjainál a zsidók szívét a honszeretet vonzotta Sión felé, róla énekeltek, nem arról az államról, melyben éltek. A honszeretet a maga összetevőivel (föld, nép, műveltség) abban a magyarban is lángolhat, aki pél­dául, mint amerikai állampolgár, államának az Egyesült Államokat tekinti és állampolgári jogait és kötelességeit ott gyakorolja. A honszeretet érzésvilága a természetben gyökerezik, a hazaszeretet érzésének összhangjába pedig a politikai állam is belecseng, hogy ez a csengés néha hang­zavart, disszonanciát okoz, az onnét van, mert a termé­szetben néha a papír uralkodik és az állam, mint intéz­mény nem felel meg mindig a hon természetének.

(Pannónia szépsége)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."