Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
17

Sokan, nagyon sokan — nem érzik már az Egyház ke­nyérillatát. Sokan, nagyon sokan - elfelejtették azt, hogy az Egyház hozzátartozik Krisztushoz, aki az örök életnek is kenyere, de a mindennapi kenyérnek is adója. Mit mondjak még? A nép kenyérre éhezik, és nem talál­ja meg azt, aki megsokasítsa azt számára és a mindenna­pit is — megszegje neki.

Mi az oka ennek? A következményét könnyebb lát­ni, mint az okát. Mert, hogy az emberiség oda vonzódik, ahol a mindennapi kenyér illatát érzi, az természetes. És ha nem érzi az Egyháznál, elmegy a sátán zsinagógájába is utána. Micsoda búcsújárás van a kenyérért, akár szabad­kőművesek osszák, akár dollárszagú amerikai igehirdetők! ...A mai világ éhezné Krisztust, ha nem kellene előbb a testi éhséget kielégítenie. Mert Krisztus és a kenyér örök­re összenőttek. A kenyérszegésben ismeri fel a gyermek az atyát, a kenyérillat nyomában keresi az életet ép úgy, mint az örökéletet. Aki kenyeret ád neki, az leikét is lefoglal­ja. Ha tehát a kenyér gondja elválik a lélek gondozásától, ha az ige magvetése nem társul a kenyéradással, akkor az Egyház is félmunkát végez.

(Kenyérillatú Egyház)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."