Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18

Vannak a szellemi világnak oly tartalmi értékei, me­lyek vagy teljesen, vagy részben a közösségnek kö­szönik létüket: ilyenek a népszokások, az élet egyönte­tű ritmusa, a jog, a társadalmi erkölcs, a kultúrának leg­több teljesítménye... Néha úgy tűnik, mintha a közös­ségi szellemnek egészen önálló élete volna, mely felszív­ja az egyén kezdeményező, teremtő, alkotó hatalmát. Va­lahogy a névtelen részvénytársaságok módján ül a közös­ségi szellem mindenki nyakába, hatását az uniformizált ruhán, az érzelmet palástoló arckifejezésen, az egyformán masírozó életütemen látjuk. A prófétát azért nem hallgat­ják meg hazájában, a zseninek a falanszterben széklábakat kell faragnia.

Pedig a közösség pillére mégis csak az egyén, összetar­tó ereje nem a kényszerzubbonyként rászabott uniformi­zált lélek, hanem az életcélok, eszmények, közös értékek szeretetében összeforrott, eggyé olvadt lélek. Cor unum et anima una.127

Kétféle szeretet teremti meg az emberi közösséget: az Isten megvetéséig ható önszeretet hozza létre a civitas diabolit, az önmegvetésig űző Istenszeretet a civitas D.ei-t.

(A SZELLEMI LÉT MEGNYILVÁNULÁSAI)

127. Cor unum et anima una - Egy szív és egy lélek

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."