Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
14

A házasságot már a paradicsomban Isten alapította és megadta neki természetes céljainak elérésére a maga áldását, úgyhogy a házasság természeti intézménye is szent és az erkölcsi rend keretében álló.

Minden érvényes házasság részesedik valamiképpen abban a csodálatos szimbolikában, mely által, ha árny-képszerűén is, ha az ószövetség homályán keresztül is, de mégis - rámutat arra a szeretetre, mely által az ószövet­ségben Isten a választott néppel kötött frigyet, és az idők teljében egyszülött Fiának készített menyegzőt az embe­riséggel. Mégis — a keresztények között kötött házasság messze fölülmúlja a természetes rend keretében álló. há­zasságot, mert már nemcsak jel, hanem kegyelmet adó szentség. Nemcsak rámutat a legszentebb valóságra, ha-nem — beléje is kapcsolja a házasfeleket abba természetfö­lötti életközösségbe, mely a Megváltó vérével szerzett ke­gyelmeket. Hogy a házasságon az Isten áldása rajt marad­jon az Egyház vagy a nászmisében áldja meg a hitveseket, vagy az esküvő gazdag szertartásaival mutatja meg nekik hivatásukat és könyörög értük, hogy a házasság kegyelme­iben részesedjenek.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."