Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Mikor Rákóczi kibontja Pro Deo et Libertate (138) zászlóit, Európa már a felvilágosultság eszmevi­lágban él, és ha hatalmi érdekből juttat is támogatást Rá­kóczinak, ez már nem a szabadság hősének szól, hanem a Habsburgok ellenségének. Mily kevés visszhangja volt szabadságharcunknak a külföldön, pedig a magyar sza­badságot Petőfi lánglelke írta fel a világszabadság zászlajá­ra! A magyarság tanult saját történetéből és ebben keresz­tény életszemlélete is segítette. Mit tanult saját történel­méből? „A magyar európai nép, tudomásul veszi a szelle­mi áramlatokat, de a politikai áramlatokkal szemben sok­kal tartózkodóbb: a politikai kockázat túl nagy és az idő kockázata föltétlenül szükséges. Megszűrve és magyarrá téve az új eszmék is megtalálják útjukat a magyar politiká­ba is, saját értékük, és nem divatjuk szerint." Hogy a ma­gyar nép bizalmatlan lett az újabb európai eszmeimport iránt, annak számos oka van. De ahhoz, hogy végvári lel­külete feltámadjon, az is kellene, hogy hitéért kelljen sík-raszállni. De oly eszmékért, melyek a maguk „nyers ide­genségében" jelentkeznek, már nehezebb lelkesedésre bír­ni. Eleget vérzett „két pogány közt egy hazáért."

(Kereszténységvédő öntudatunk)

1956-os forradalom ünnepe

138. Pro Deo et Libertate - Istenért és a szabadságért. Rákóczi zászlaján megjelenő felirat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."