Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
26

Azt gondolná az ember, hogy az az érzésvilág, me­lyet Anonymus hőseinek tulajdonít, szintén csak anachronismus139. A XII, század magyarja a maga érzé­seit a hazai föld iránt átsugároztatja a foglaló vezérekbe. A már megtelepedett, évszázadokig ugyanazon birtokon szálló népben kialakulhatott a „hon"-nak (Heimat), a szü­lőföldnek ez a szeretete, hisz nemzedék adta át nemzedék­nek ugyanazt a látóképet, az emberi életnek a környezet­tel összenövő szilárdságát, a belőle fakadó érzelmi kapcso­latokat, melyek a legtöbb embernél csak akkor lépnek ki a tudat alól, mikor már a miliő más lett.

A régi otthon az átköltözködés után szokott kedves­sé válni, nehéz az új házat megszokni, az automatizmus­ra hajló ember folyton a régi utcába tér vissza, új ágyában a régiről álmodik, az új lakásban behunyt szemmel oda nyúl, ahol régen álltak bútorai.

A tájkép is így szilárdul meg az ember szemléletében. A falu, a vidék kiegészítő részévé válik az egyén lelkivilá­gának, hisz minden benyomás róla származik, és bárhová megy is, viszi magával az otthon és a hon emléklét, mint a bor a maga talaj-ízét... j

(Pannonja szépsége)

139. Anakronizmus - időrendi tévedés, kortévesztés. Valamely kor leírásában, ábrázolásában az adott kornak nem megfelelő, akkor még nem létezett vonások (helynevek, fogalmak, tárgyak, tisztségek stb.) használata.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."