Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Énekkel azok köszöntik Rómát, akiket Róma lel­ke hódított meg. Ez a világhódítás is akkor indult meg, amikor Róma a világ úrnője, orbis domina lett - a császárság kezdetén. Amikor Augustus összeíratta birodal­ma népeit, az impérium alattvalói közé beírhatták Jézus­nak nevét is, ki Krisztusnak hívatik.

Azóta csendül fel a Rómát köszöntő ének a világ min­den tájáról ide zarándokló seregek ajkán, amióta Rómá­ból az az impérium hódít, mely nem a világról szól, mely­nek győzelmi zászlaja a kereszt és seregei nem fegyverek élével, hanem az evangélium erejével küzdenek. Akiket Róma lelke hódított meg, azok nem a szolgaság bilincsé­vel, hanem a zarándokok övével sietnek a szent város felé.

Róma mindenkinek sokat ád. A tudós előtt megnyit­ja a világtörténet lezárt könyvének pecsétjét; a művészt, a műgyűjtőt, műélvezőt az emberi lélek teremtő géniuszá­nak bámulatos kincsivei lepi meg; a költőbe beíelopja a természet és élet legváltozatosabb hangulatait, de legtöb­bet ád annak, aki le tud borulni a Colosseum keresztjének tövébe és csókjával illeti a vértanuk vérével áztatott földet, melyből a nyugati kultúra sarjadt.

(A RÓMAI ZARÁNDOK ÉNEKE)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."