Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Homo Strígoniensis-nek neveznék azt az ősem­bert, aki a várhegyen Esztergom alapjait megve­tette, ha csontjait megtalálnák. Bizony értékes lelet volna! Hogy mérnék le koponyájának alkatát, űrtartalmát, tes­tének nagyságát. Megállapítanák történelmi korát, keres­nék rokonait. Kimutatnák, mit hozott magával, mik vol­tak szerszámai, fegyverei, edényei. Lassankint egész kultú­rája kibontakoznék az utókor előtt. Annyi bizonyos, hogy ez is a „homo sapiens"-nek, az eszes embernek egyik vál­faja. Én azt hiszem, hogy az esztergomi ősember más jel­zőt is megérdemelne. Homo dominus: a szó eredeti és fej­lett értelmében: domusban, lakásban települő, kultúrát teremtő ember... alig elégedett meg a barlanggal, vagy sá­torral. A követ egymásra rakta és házat épített megérezte, hogy ez a hegy uralkodik a messze tájak fölött... Tán úgy érezte, hogy a folyó az ő lábainál akar elterülni, mint a hó­dolni jött; a síkság feléje küldi kincsit a halmok hullámos hátán... Az ősember értelmes szeme meglátta, hogy Esz­tergom a Duna medencéjének kapuja. Aki ebben a kapu­ban megveti a lábát, az Nyugat és Kelet kulcsát tarthat­ja kezében.

(Esztergom)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."