Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Azt mondják, hogy a történelem szekerét nem lehet visszafordítani. A múlt végérvényesen eltűnik az idő sodrában. Az imádkozó ember a múlté, meghalt már, nem lehet halottaiból feltámasztani. Frázisokkal nehéz vi­tába szállni. Ellenük tények beszéljenek. Amerika, az evi­lági, egocentrikus irány hazája, mely az üzleti haszon mér­tékét veti minden értékre, éppen a pragmatizmus bölcse­letével talált rá az imádság értékére. W. James a vallásos zsenik lélektanának elemzésével mutatott rá a vallásban, az imádságban rejlő életértékekre, melyek az emberi ön­tudat felfokozását, az erkölcsi és tevékeny energiák gyara­pítását szolgálják.
Azok, akik transzcendens értékvilágról tudni sem akar­nak, kénytelenek az imádságból fakadó életértékeket ész­revenni.
A világból a rosszat, a betegséget, halált csak a vallásos gondolkodás erős önszuggesztiója űzi ki; az egocentrikus ember is visszatér az imádsághoz. A pragmatizmus itt csak a régi közmondást igazolja: aki nem tud imádkozni, men­jen a tengerre. A mai világkatasztrófa éppúgy megtanít­hatja az embert imádkozni, mint egy tengeri vihar.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."