Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

Bizony más volt az a néplélek, mely valaha a női­ség és anyaság eszményét ezen képekbe vetítette és ezekről szívta magába az élet örömét, vigasztalását, mint az a lélek, mely a hitújítás óta elhúzódott a templomtól, hagyta rommá válni és most egy jókora falu csak a szom­széd faluval társultan tud egy tanterembe való gyermeket az iskolás korig felnevelni. A mai Veleméren nem a Má­ria-kultusz virul, de virul helyette az egyke... De más­ként értékelte az a világ az emberi életet, a halhatatlan lelket, mely a szentély jobboldalán Szent Ágoston püs­pök alatt ott látta Szent Mihály arkangyalt (33), a „Michael, praepotitus paradisi-t (34), kezében a mérleggel, melynek egyik serpenyőjében ott a lélek, a másikon pedig a bűn súlya, melyet az ördög nyom lefelé, hogy a mérleg az ő javára billenjen. A szegény lelket csak az őrzőangyal tá­mogatja, hogy a mérleg egyensúlyban maradjon. Ma tán mosolyra gerjeszt ez az ábrázolás. A mai lélek elvesztette a „pondus aeternitatis"-t, az örökkévalóság súlyát-, mely élet­célt adna neki és vele a kegyelemből fakadó erkölcsi életet, az emberi tetteknek az örökkévalóság szemszögébe való irányítását és ebből való mérlegelését. 

(Velemér)

33. Arkangyal - az angyalok felett álló (hierarchikus tekintetben) üdvözült szellemi lények. Mihály / Michael arkangyalt az arkangyali seregek vezérének, a mennyei seregek fejedelmének tekintették és ma is az Egyház oltalmazójának, küzdelmeink pártfogójá­nak tekintik. A világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatal­mából. Már a haldoklókat is oltalmazza, majd átve­zeti őket a másvilágra.

34. Michael praepositüs paradisi - Michael, a paradi­csom kapujának őre. Michael, a Mennyek kormány­zója.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."