Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26

Az Isten sokszoros irgalmának, de egyúttal nagy bölcsességének műve az, hogy gondoskodott a bűnbánókról a keresztség után is. Miként Isten első te­remtménye, Ádám, bár az Isten felöltöztette az eredeti ár­tatlanság ruhájába és rája adta a megszentelő kegyelmet, mégis elesett, éppúgy a megkeresztelt, a bérmálással meg­erősített ember is eleshetik; a kegyelem a szabad akaratot nem szünteti meg.
Az ember esendő lény, aki törékeny edényben hor­dozza Isten adományait. Az Úr, aki alkotta, tudja, mily anyagból van alkotva. A teremtő Isten bölcsessége nyi­latkozik meg abban, hogy irgalmával nem hagyja el a ke­resztség után sem az embert, hanem készen tartja számá­ra - a bűnbánat szentségét.
A Szentírás az Egyházat Noé bárkájához hasonlítja, mert az Egyház a keresztség szentségével éppúgy kimen­ti a nagy vízözönből, a nagy pusztulásból az emberiséget, mint ahogy azok megmenekültek, akik a bárkában vol­tak. Az emberiség Ádámmal az élén - hajótörést szenve­dett. .. Az isteni irgalom azonban gondoskodik újabb ha­jótörés veszedelmére is — második mentődeszkáról.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."