Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06

A katakombák gyakori képe a híveit égi lakomával felüdítő Krisztus, a dicsőség királya. Ott ül az égi asztalnál, apostolai és szentjei közt az úgynevezett „refrigerium"-képeken (47). Alakja alig változik, mikor a katakombák arcosoliumaiból (48) a bazilikák apszi­sába (49) emelkedik. Csak glóriájának fénye tündöklik ra­gyogóbban a mozaikok arany köveiről. Az égiek karában trónol a római Pudentiana-bazüika mozaikján, a Jelené­sek könyvének látomása vetíti a római Szent Pál baziliká­nak hatalmas diadalívére a mozaikfestő, midőn a világot ítélő Krisztust ábrázolja... A ravennai Szent Vitális-temp­lomban az Élet királya egyik kezében a hétpecsétes köny­vet tartja, másik kezével koronát nyújt vértanújának, Szent Vitálisnak. A „dicsőség királya" merevedik át a bi­zánci templomok Pantokrator-ává (50), Világ Urává. A koraközépkor román művészete sem ábrázolja őt máskép­pen. Nem is teheti, hisz Krisztus-szemléletét a bencés mo­nostorok liturgiája táplálja. Szent Benedek Regulája pe­dig már bevezetésében Krisztusnak, a Királynak seregébe toborozza azokat, akik az engedelmesség fegyverével ma­gukra öltve munkával, imádsággal akarnak neki szolgálni.

(Krisztus képe tegnap és ma)

47.  Refrigorium - felfrissülés

48.  Arcosolium - íves (boltíves) mélyedés a kripták, katakombák falában, ahová a halottakat helyezték. 

49.   Apszis - Eredetileg a klasszikus római építészetben a bazilika legtöbbször félkörös, fülke alakú része, amelyben a szószék állt. Tágabb értelemben a temp­lom szentélyének végződését jelenti, általában félkör­ívvel vagy sokszöggel lezáró, fél kupolával fedett tér­rész.

50. Pantokrátor ~ A mindenek fölött uralkodó Isten neve. „az Úr, az uralkodók Ura, a királyok Királya, az alfa és omega." — Jelenések könyvéből. A magyar Szent Korona tetején, a kereszt alatti kép, szintén Pantokrátort ábrázolja.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."